Rozhodnutie ÚRSO č. 0061-2023 E – ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom na rok 2023.pdf
Rozhodnutie ÚRSO č. 0074-2022 E – ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom na rok 2022.pdf
Rozhodnutie ÚRSO č. 0151-2022 E – cena distribučných služieb na rok 2022.pdf
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky.pdf
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy.pdf
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2022 - dodávka.pdf
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2022 - distribúcia.pdf
Usmernenie k dynamicke cene.pdf
Cenník dodávky pre neregulovaných zákazníkov od 1.4.2023.pdf
Cenník dodávky pre neregulovaných zákazníkov od 1.3.2023.pdf
Cenník dodávky pre neregulovaných zákazníkov od 1.2.2023.pdf
Cenník dodávky pre neregulovaných zákazníkov od 1.1.2023.pdf
Rozhodnutie 0004-2022 E-PR - SSD - Predbežné opatrenie - distribúcia na rok 2023.pdf